اصول اخلاقی انتشار مقاله

پدیدآورنده و ارسال کننده مقاله موظف هنگام ارسال مقاله متنی با مضمون زیر در مراحل مربوط به فصلنامه ارسال می کند:

به: سردبیر فصلنامه آیین حکمرانی

موضوع: نامه اخلاقی ارسال مقاله

با سلام؛

اینجانب ...، نویسنده مقاله ... به همراه نویسندگان همکار با ارائه آن به  فصلنامه آیین حکمرانی  ضمن پذیرش شرایط اعلام شده مجله و شرایط متعارف مجلات علمی متعهد می‌شویم که این مقاله اصیل و تالیف اینجانب/اینجانبان و ممنوعیت کپی رایت آثار دیگر بوده و در محل دیگری منتشر نشده است. ضمنا در حال حاضر برای چاپ در جای دیگری تحت بررسی نیست و تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی، آن را به نشریه دیگری ارسال نخواهم کرد. 

در صورتی که خلاف هر یک از این گزارشات گزارش یا مشاهده مسئولیت تمام عواقب آن را برعهده خواهد داشت.

 آیین نامه از خطر و تقلب علمی

ثبت مقاله در سامانه مجلات با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد. بدیهی است درج نام نویسندگان در منزله نقش اساسی آنها در تدوین مقاله است، به صورت تصویری که نویسندگان مقاله در مقاله نقشی ندارند و از نام آنها سوء استفاده شده است، لطفاً مقاله را از طریق ایمیل دریافت کننده اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد علمی برای نشریه محفوظ است. اشکال علمی گوناگونی دارد از جمله:

- ثبت مقاله دیگری به نام خود.

- درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی ندارند.

- کپی برداری یا تکرار بخش‌های قابل توجه از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).

- طرح نتایج حاصل از پژوهشهای دیگران به نام خود.

- چاپ مکر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.

- بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‌های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.

- استفاده از داده های نامعتبر یا دستکاری در داده های پژوهش.

  موارد سرقت علمی توسط مقامات نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ گونه تساهل و چشم پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

     - مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایت ها برداشته خواهد شد.

    - از مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری حقوقی خواهد شد.

    -طی یک نامه رسمی پرونده تحقیقات علمی با سایر دانشگاه ها و نشریه های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

    -مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه‌ها، موسسه‌ها، نشریه‌ها و هر محلی که نویسندگان از چاپ این مقاله استفاده کرده‌اند، اطلاع رسانی می‌کنند. خواهد شد.

به منظور آشنایی بیشتر با قوانین و منشور اخلاقی مجلات می‌توان در انتشارات (COPE) مطالعه کرد. بدیهی است با متخلفان  به بررسی رفتارهای پژوهشی  برخورد خواهد شد.  

 

* مقالات و مطالب منتشرشده در دوفصلنامه‌ آیین حکمرانی ، لزومـاً بیـان دیدگاه‌های فصلنامه نیست.

* دوفصلنامه آیین حکمرانی  در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.

* اصل مقالات ارسالی بازگردانده نمیشود.

* نقل مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ بلامانع است.

* ارسال و انتشار آنلاین یا مکتوب مقاله در مجله آیین حکمرانی به این معناست که مؤلف مجوز انتشار آن را به صورت مکرر به مجله اعطا می کند، البته پیش از انتشار نویسنده مقاله را از طریق سامانه بازپس گیری کرده است و مجله با آن خواست کرده است. .