اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه در دو دسته نظری و کاربردی تقسیم می شود:

الف: اهداف نظری

  1. تبیین اصول و پی ساخت‌ها و مسائل منظومۀ فکری- سیاسی اسلام و دفاع عالمانه از مبانی تفکر دینی در راستای طراحی نظام سیاسی اسلام.
  2. تبیین و تحلیل دانش‌های وابسته به نظام سیاسی اسلام و حکمرانی
  3. نظریه‌پردازی، پرسش­گری، آزاداندیشی، نقد و مناظره مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، در جهت تبیین نظام سیاسی اسلام
  4. مطالعه تطبیقی نظام‌های سیاسی به منظور توسعه و تعمیق نظام سیاسی و حکمرانی در اسلام و پاسخ به پرسشهای مطرح.
  5. طرح مسائل نوپدید و ارائه راه حل‌های مبتنی بر مبانی نظام سیاسی و حکمرانی در اسلام.

ب.اهداف کاربردی

  1. بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تخصصی موجود و تلاش در جهت سامان‌دهی و جهت‌دهی به پژوهش‌ها و محققان؛
  2. ایجاد بستر مناسب برای فرهنگ­سازی در جهت رقابت سالم علمی میان پژوهشگران؛
  3. ارائه راهبردها و راه‌کارهای مناسب برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران.